Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

9672 cd1d 500
9637 5d26 500

OHJELMALLISET ILTAMAT MYNÄMÄEN TYÖVÄENTALOLLA

”VANHALLA POSTITIELLÄ” on Lintutorni -monitaidekollektiivin kolmipäiväinen performanssivaellus Mietoisista Mynämäen ja Maskun kautta Turkuun 3.-5.6. Reitti kulkee vanhaa postitietä pitkin ja sen varrella jaellaan Lintutornin omaa sanomalehteä sekä kirjeitä kaukaisista maista ja lähitienoon asukkailta. Matkan aikana kirjeitä myös luetaan ääneen ja ne saavat visuaalisia ja performatiivisiä muotoja.

Keskiviikkona 3.6. klo 17- pidetään
OHJELMALLISET ILTAMAT MYNÄMÄEN TYÖVÄENTALOLLA
(Vanha Turuntie 26, Mynämäki).
Vapaa pääsy!
Luvassa on soittoa, laulua, tanssia, soppaa ja yllätyksiä. Kuka tahansa voi halutessaan ilmoittautua esiintymään, genre on vapaa!
Esiintyjäilmoittautumiset: lintutornicollective@gmail.com

Kulkueen hidas vaellus antaa tilaa vuorovaikutukselle kanssakulkijoiden ja ympäristön kanssa.
Voit halutessasi liittyä postiseurueeseen hetkeksi.
Performatiivista vaellusta voi seurata tässä Facebook-tapahtumassa. Kulkueen sijaintia päivitetään tänne jatkuvasti ja tänne myös lisätään kuvia ja videopätkiä matkan varrelta. Matka päättyy Turun Kauppatorille jossa voit tavata meidät noin klo 17-18.

---------------------------------------------------------------------------
Lintutorni on kansainvälinen taiteilijakollektiivi, jonka jäsenet työskentelevät eri taiteenlajien parissa. Ryhmä yhdistää eri taiteen aloja tanssista, musiikkiin ja tutkimuksesta kuvataiteisiin. Vanhalla postitiellä matkaavat ryhmän jäsenet Matthew Cowan (CZ), Johanna Juhola, Heli Meklin, Minna Pöllänen ja Mirimari Väyrynen. Mukana projektissa ovat myös Jaakko Niemelä ja Friederike Felbeck (DE).

www.lintutorni.soup.io

Vanhalla postitiellä -hanketta tukevat Goethe –instituutti ja Koneen säätiö.

May 12 2015

0528 2d62 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl